Hotărâri de consiliu (2011)

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor pentru activitatea de salubrizare la nivelul comunei Săvîrşin pentru anul 2012

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor pentru târguri şi pieţe

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor speciale pentru închirierea căminelor culturale, valabile pentru anul 2012

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor speciale pentru funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor pentru închirierea scaunelor de la căminul cultural si a spaţiului cantinei

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor pentru activitatea de copiat acte

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor pentru închirierea utilajelor din cadrul activităţii de gospodărie comunală

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea taxelor si impozitelor locale

28/12/2011 Hotararea privind stabilirea preturilor pentru apa potabila

28/12/2011 Hotararea privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.90 privind aprobarea alipirii parcelelor 2441si244/1/2/1 din CF nr. 300675 si 300681

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.89 privind desemnarea ca ordonator terţiar de credite

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.88 privind aprobarea tipului ordonatorului de credite

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.87 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.86 privind aprobarea ordinii de zi de la şedinţa

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.85 privind aprobarea ordinii de zi de la şedinţa

28/10/2011 H O T Ă R Â R EA nr.84 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.83 aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţie de cabinet medical

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.82 privind încheierea unui contract de comodat cu Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.81 privind completarea planului de achiziţii pentru anul 2011

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.80 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.79 privind procesului verbal al şedinţei ordinare de lucru

30/09/2011 H O T Ă R Â R EA nr.78 privind aprobarea ordinii de zi

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.77 privind desemnarea reprezentanţilor

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.76 privind reorganizarea Comitetului consultativ Săvîrşin

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.75 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.74 privind completarea planului de achiziţii pentru anul 2011

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.73 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.72 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.71 privind aprobarea ordinii de zi de la şedinţa ordinara de lucru a Consiliului local al comunei Săvîrşin

30/08/2011 H O T Ă R Â R EA nr.70 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

29/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.69 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

29/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.68 privind aprobarea procesului verbal

29/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.67 privind aprobarea procesului verbal

29/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr. 66 privind aprobarea ordinii de zi de la şedinţa

15/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.65 privind modificarea Organigramei şi a Statului

15/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.64 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

15/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.63 privind Aprobarea ORDINII DE ZI de la Şedinţa extraordinară de lucru a Consiliului local

15/07/2011 H O T Ă R Â R EA nr.62 privind Alegerea preşedintelui de şedinţa

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.61 privind stabilirea preturilor pentru apa potabila

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.60 privind aprobarea modalităţii de declarare a datelor care trebuie înscrise in registrul agricol

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.59 privind solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.58 privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului integrat

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.57 privind aprobarea concesionarii imobilului situat in localitatea Săvîrşin

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.56 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.55 privind aprobarea procesului verbal

29/06/2011 H O T Ă R Â R EA nr.54 privind aprobarea ordinii de zi

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.53 privind Aprobarea licitației publice pentru închirierea unui spațiu comercial

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.52 privind Aprobarea modificărilor la organigrama

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.51 privind Aprobarea centralizatorului de bunuri receptionate

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr. 50 privind Mandatarea reprezentantului comunei Săvârșin

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.49 privind aprobarea depunerii spre finanţare a cererii de finanţare

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.48 Proiect de hotărâre privind modificarea

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.47 Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de achizitie publica

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.46 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare anterioare

31/05/2011 H O T Ă R Â R EA nr.45 Aprobarea ordinii de zi de la şedinţa ordinara de lucru a Consiliului local

29/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.44 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pe 2011

29/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.43 privind prelungirea contractelor

29/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.42 aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinara a Consiliului local

29/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.41 aprobarea procesului verbal de la ședința ordinara

29/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.40 privind aprobarea ordinii de zi de la şedinţa ordinara

11/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.39 privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe 2011

11/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.38 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici

11/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.37 privind predarea in folosinţa gratuita către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

11/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr.36 privind aprobarea ordinii de zi

11/04/2011 H O T Ă R Â R EA nr 35 privind alegerea preşedintelui de şedință

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.34 privind acordul de înfiinţarea unui centru de permanenta

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.33 privind aprobarea Regulamentului Local al Consiliului local Săvîrşin

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.32 privind dezmembrarea unui teren

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.31 privind mandatarea domnului Mariş Aurel, consilier primar, sa reprezinte consiliul local in raporturile

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.30 privind încheierea unui contract de prestări servicii

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.29 privind stabilirea preţurilor pentru apa potabilă

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.28 privind plata cotizaţiei anuale

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.27 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al asociaţiei

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.26 privind aprobarea suprafeţelor de pajişti permanente utilizate de Consiliul local

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.25 privind aprobarea Planului de gospodărire a comunei Săvîrşin pentru anul 2011

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.24 privind aprobarea Raportului referitor la transparenta decizionala pentru anul 2010

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.23 privind aprobarea raportului primarului asupra situaţiei gestionarii bunurilor

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.22 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.21 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011;

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.20 privind aprobarea procesului verbal de la sedinţa extraordinara

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.19 privind aprobarea procesului verbal

28/03/2011 H O T Ă R Â R EA nr.18 privind aprobarea ordinii de zi

10/02/2011 H O T Ă R Â R EA nr.17 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si a Documentaţiei Tehnice

10/02/2011 H O T Ă R Â R EA nr.16 privind stabilirea veniturilor potenţiale

10/02/2011 H O T Ă R Â R EA nr.15 privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă

10/02/2011 H O T Ă R Â R EA nr.14 privind aprobarea Programului anual definitivat al achiziţiilor publice pentru anul 2011

10/02/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 si a listei de investitii;

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea ordinii de zi

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind desemnarea domnului Mariş Aurel

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea raportului privind activitatea de asistenta sociala, pe semestrul II 2010

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA stabilirea preţurilor pentru apa potabilă

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea organigramei

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea aprobarea procesului verbal de la şedinţa extraordinara

31/01/2011 H O T Ă R Â R EA privind aprobarea procesului verbal de la şedinţă

31/01/2011 Aprobarea procesului verbal de la sedinţa ordinara antrioară

31/01/2011 Aprobarea ordinii de zi

06/01/2011 Aprobarea studiului de fezabilitate

06/01/2011 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică

06/01/2011 Alegerea Preşedintelui de şedinţă a consiliului local al com.Săvîrşin pentru lunile ianuarie-martie 2011 şi aprobarea ORDINEI DE ZI de la Şedinţa extraordinară de lucru a Consiliului local al com. Săv